Terms and Conditions

Laatst bijgewerkt: 13/03/2020

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”, “gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website https://topidealcasino.nl (de “service”) van Top iDeal Casino Nederland (“ons”, “wij” of “onze”) gebruikt. ‘).

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de service.

Door de Service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Top iDeal Casino Nederland en haar licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Top iDeal Casino Nederland.

Top iDeal Casino Nederland heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Top iDeal Casino Nederland niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is op eigen risico. De Service wordt geleverd “AS IS” en “AS AVAILABLE”. De Service wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, ongeacht conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de service.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen om dit ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.